Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Data: 12.05.2020 r., godz. 10.00    58
Dzień ten przypada na drugi weekend maja, obchodzony jest corocznie od 2006 r.
Dzień ten przypada na drugi weekend maja, obchodzony jest corocznie od 2006 r. Celem tego dnia jest promowanie ochrony ptaków wędrownych na całym świecie, głównie tych, które są zagrożone wyginięciem.
Kwestie dotyczące ochrony wędrownych gatunków dzikich zwierząt reguluje Konwencja Bońska (CMS). Jest to umowa międzynarodowa (Polsk od 1996 roku), zwracająca uwagę na konieczność połączenia wysiłku wszystkich państw, w których przebywają gatunki wędrowne. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia zwierzętom bezpieczeństwa w czasie wędrówki (poruszając również problem przeszkód na trasach wiosennych wędrówek ptaków), ochrony ich siedlisk i miejsc zgrupowań.
Uczniowie klas drugich naszej szkoły z okazji tego dnia wykonali samodzielnie i wspólnie z bliskimi piękne ptaki, które również wędrują do Polski z odległych krajów. Pięknie dziękuję za pomysłowe prace i udział w zajęciach.
Zajęcia: J.Wróblewska