Dyrekcja i administracja

Liczba odwiedzających: 2564
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie
Agnieszka Jakubowska

Wicedyrektorzy:
Wioletta Majewska
Małgorzata Matuszewska
Ewa Samojednik – Zalewska

sekretariat szkoły czynny w godzinach 7:30 – 16:30
Paulina Kordowska
Joanna Kozłowska
Agnieszka Przesmycka-Żołek

Kierownik administracyjno – gospodarczy

Małgorzata Pitus

Główna księgowa

Małgorzata Hartman

Specjalista d.s. kadr
Małgorzata Krupiniewicz

Specjalista d.s. płac
Maria Ostrowska

Intendent, kasjer
Iwona Parzonko