Nauczyciele

Liczba odwiedzających: 5028
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
PRZEWODNICZĄCA: Maria DOBRZYŃSKA – nauczycielka historii, WOS – u i etyki
Beata Szymańska – nauczycielka języka polskiego
Ewa SAMOJEDNIK-ZALEWSKA – nauczycielka języka polskiego
Ewa DZIURA – nauczycielka języka polskiego
Wioletta MAJEWSKA – nauczycielka języka polskiego
Magdalena LISOWSKA – nauczycielka języka polskiego
Aleksandra ROKICKA-SZYMAJDA – nauczycielka języka polskiego
IwonaTURSKA-JAMAREK – nauczycielka języka polskiego
Diana BURDZY – nauczycielka języka polskiego
Wioletta Misiaszek – nauczycielka bibliotekarz
Janusz CHŁUS – nauczyciel muzyki
Jadwiga ŚWIDERSKA – nauczycielka historii i plastyki
Joanna KOSIOROWSKA – nauczycielka techniki i plastyki
Monika STAŃCZAK – nauczycielka historii
Arleta MARZĘCKA – nauczycielka historii i WOS-u
Marcin KOŚCIESZA – nauczyciel historii i WOS-u
Katarzyna Dzieszkowska – Szybka – nauczycielka religii
Zofia PERKOWSKA – nauczycielka religii
Robert IWANIUK - nauczyciel religii
Małgorzata KOBYLIŃSKA - nauczycielka religii

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH
PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka MADAJCZAK– nauczycielka matematyki
Elżbieta BACZEWSKA – nauczycielka informatyki i matematyki
Agnieszka CZARKOWSKA – nauczycielka informatyki
Kamila ŻYŁOWSKA – nauczycielka matematyki
Aneta BONAT – nauczycielka matematyki
Kazimiera ŁAGOWSKA – nauczycielka matematyki
Anna WIERZBICKA – nauczycielka matematyki
Joanna GROBLEWSKA – nauczycielka matematyki
Urszula RÓG – nauczycielka fizyki
Teresa LASOWY – nauczycielka matematyki
Zofia PLECHAWSKA – nauczycielka przyrody i biologii
Bożena JURKOWSKA – nauczycielka chemii
Joanna OTOWSKA – nauczycielka przyrody i geografii
Agnieszka JAKUBOWSKA – nauczycielka biologii
Halina ROKSELA – nauczycielka biologii i chemii

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
PRZEWODNICZĄCA: Anna MROCZKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Karolina KRÓLIKOWSKA – GAJEK – nauczycielka języka angielskiego – urlop
Alina SUŁKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego (urlop)
Iga ŚLASKA-SKORUPA – nauczycielka języka angielskiego
Ewa SOBOL-ZAGAJEWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Maria BLACHOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Dorota RUSZKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Marta BRUKWICZ – nauczycielka języka niemieckiego
Dorota WÓJTOWICZ – nauczycielka języka niemieckiego
Michał FORNAL - nauczyciel języka angielskiego
Agnieszka WODOWSKA - nauczycielka języka angielskiego

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
PRZEWODNICZĄCA: Aneta OSYPIUK – nauczycielka wychowania fizycznego
Dariusz ŚWISTEK– nauczyciel wychowania fizycznego
Jakub BOKUNIEWICZ – nauczyciel wychowania fizycznego
Ewa BUDKA – nauczycielka wychowania fizycznego
Katarzyna MADEJ – nauczycielka wychowania fizycznego (urlop)
Wojciech SIECZYCH – nauczyciel wychowania fizycznego
Tomasz SZCZEPANIUK – nauczyciel wychowania fizycznego
Krzysztof KUNA – nauczyciel wychowania fizycznego
Jacek KMIOŁEK – nauczyciel wychowania fizycznego
Janusz PATRIAK – nauczyciel wychowania fizycznego
Martyna LENKIEWICZ – nauczyciel wychowania fizycznego

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEWODNICZĄCA: Iwona SIENKIEWICZ
Beata GUZEK – nauczycielka techniki
Elżbieta BANDZUL
Małgorzata DYBOWSKA
Anna DZIĘGIELEWSKA
Dorota FRĄCZKOWSKA
Marta GREGORCZYK – ŚWISTEK
Anna LIPIŃSKA
Małgorzata MATUSZEWSKA
Marzena MICHROWSKA
Ligia MICHALSKA 
Anita RODAK – nauczycielka muzyki
Bogumiła SIKORSKA
Iwona SAWICKA
Liliana SIEJA
Anita DUDA
Klaudia SIERZPUTOWSKA
Joanna MARCINIAK- LANGIER
Justyna KACZMARCZYK – nauczycielka języka angielskiego
ksiądz Marcin WOJTCZAK – nauczyciel religii

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
Agnieszka ADAMSKA
Monika MAZURUK
Anna KŁODAWSKA
Bogusława KUKLA
Małgorzata MRÓZ
Urszula MIERZWA
Monika NAŁĘCZ
Teresa OLENDRZYŃSKA
Agnieszka ŚMIGIELSKA
Lidia SOBIERAJ
Aneta PISARZEWSKA
Beata FRĄCZEK
Anna STYŚ
Ewelina KRZYŻANOWSKA 
Anna PNIEWSKA
Beata CHOJNACKA
Ewelina ŻUKOWSKA

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Anna CHODUŃ – KIEROWNIK ŚWIETLICY
Agnieszka CARBUCH – LESZCZYŃSKA
Joanna WRÓBLEWSKA
Iwona WITAN
Małgorzata GÓRSKA
Iza KOCZARA
Anna KOŁODYŃSKA
Anna PSZCZOŁA