Nauczyciele

Liczba odwiedzających: 2042
ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH
PRZEWODNICZĄCA: Magdalena LISOWSKA – nauczycielka języka polskiego
Beata Szymańska – nauczycielka języka polskiego
Ewa SAMOJEDNIK-ZALEWSKA – nauczycielka języka polskiego
Ewa DZIURA – nauczycielka języka polskiego
Barbara Górska – Berek – nauczycielka języka polskiego – urlop
Halina DOBKOWSKA – nauczycielka języka polskiego
Wioletta MAJEWSKA – nauczycielka języka polskiego
Anna KOŁODYŃSKA – nauczycielka języka polskiego
Aleksandra ROKICKA-SZYMAJDA – nauczycielka języka polskiego
Danuta ŚWIĄTKOWSKA-MOCZYDŁOWSKA – nauczycielka bibliotekarz – urlop
Wioletta Misiaszek – nauczycielka bibliotekarz
Małgorzata Kruszewska – nauczycielka bibliotekarz
Elżbieta BAJOREK – nauczycielka religii
Katarzyna Dzieszkowska – Szybka
Janusz CHŁUS – nauczyciel muzyki
Jadwiga ŚWIDERSKA – nauczycielka historii i plastyki
Joanna KOSIOROWSKA – nauczycielka techniki i plastyki
Monika STAŃCZAK – nauczycielka historii
Arletta MARZĘCKA – nauczycielka historii i WOS-u
Marcin KOŚCIESZA – nauczyciel historii i WOS-u
Maria DOBRZYŃSKA – nauczycielka historii, WOS – u i etyki
Zofia PERKOWSKA – nauczycielka religii
Barbara Jaśniewicz – nauczycielka religii i języka polskiego

ZESPÓŁ PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH
PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka MADAJCZAK– nauczycielka matematyki
Elżbieta BACZEWSKA – nauczycielka informatyki i matematyki
Agnieszka CZARKOWSKA – nauczycielka informatyki
Kamila ŻYŁOWSKA – nauczycielka matematyki
Aneta BONAT – nauczycielka matematyki
Kazimiera ŁAGOWSKA – nauczycielka matematyki
Anna WIERZBICKA – nauczycielka matematyki
Joanna GROBLEWSKA – nauczycielka matematyki
Urszula RÓG – nauczycielka fizyki
Teresa LASOWY – nauczycielka matematyki
Zofia PLECHAWSKA – nauczycielka przyrody i biologii
Bożena JURKOWSKA – nauczycielka chemii
Joanna OTOWSKA – nauczycielka przyrody i geografii
Agnieszka JAKUBOWSKA – nauczycielka biologii
Halina ROKSELA – nauczycielka biologii i chemii
Janusz ŁONIEWSKI- nauczyciel geografii

ZESPÓŁ NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka WODOWSKA– nauczycielka języka angielskiego
Karolina KRÓLIKOWSKA – GAJEK – nauczycielka języka angielskiego – urlop
Anna MROCZKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Alina SUŁKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego (urlop)
Iga ŚLASKA-SKORUPA – nauczycielka języka angielskiego
Ewa SOBOL-ZAGAJEWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Maria BLACHOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Dorota RUSZKOWSKA – nauczycielka języka angielskiego
Marta BRUKWICZ – nauczycielka języka niemieckiego
Dorota WÓJTOWICZ – nauczycielka języka niemieckiego

ZESPÓŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
PRZEWODNICZĄCA: Aneta OSYPIUK – nauczycielka wychowania fizycznego
Dariusz ŚWISTEK– nauczyciel wychowania fizycznego
Jakub BOKUNIEWICZ – nauczyciel wychowania fizycznego
Ewa BUDKA – nauczycielka wychowania fizycznego
Katarzyna MADEJ – nauczycielka wychowania fizycznego (urlop)
Wojciech SIECZYCH – nauczyciel wychowania fizycznego
Tomasz SZCZEPANIUK – nauczyciel wychowania fizycznego
Krzysztof KUNA – nauczyciel wychowania fizycznego
Jacek KMIOŁEK – nauczyciel wychowania fizycznego
Janusz PATRIAK – nauczyciel wychowania fizycznego
Martyna LENKIEWICZ – nauczyciel wychowania fizycznego

ZESPÓŁ EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEWODNICZĄCA: Iwona SIENKIEWICZ
Beata GUZEK – nauczycielka techniki
Elżbieta BANDZUL
Małgorzata DYBOWSKA
Anna DZIĘGIELEWSKA (urlop)
Dorota FRĄCZKOWSKA
Marta GREGORCZYK – ŚWISTEK
Anna LIPIŃSKA
Małgorzata MATUSZEWSKA
Marzena MICHROWSKA
Ligia MICHALSKA – nauczycielka zajęć komputerowych
Anita RODAK – nauczycielka muzyki
Bogumiła SIKORSKA
Iwona SAWICKA
Liliana SIEJA
Anita DUDA
Klaudia SIERZPUTOWSKA
Justyna KACZMARCZYK – nauczycielka języka angielskiego
ksiądz Piotr DOMAŃSKI – nauczyciel religii

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY
Agnieszka ADAMSKA
Monika MAZURUK
Anna KŁODAWSKA
Bogusława KUKLA
Małgorzata MRÓZ
Urszula MIERZWA
Marta MICHOŃ – MAZUR
Monika NAŁĘCZ
Teresa OLENDRZYŃSKA
Agnieszka ŚMIGIELSKA
Lidia SOBIERAJ
Aneta PISARZEWSKA
Beata FRĄCZEK
Anna STYŚ
Ewelina PODGÓRSKA (urlop)
Anna PNIEWSKA
Beata CHOJNACKA

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
Anna CHODUŃ – KIEROWNIK ŚWIETLICY
Agnieszka CARBUCH – LESZCZYŃSKA
Joanna MARCINIAK- LANGIER (urlop)
Joanna WRÓBLEWSKA
Iwona WITAN
Elżbieta PEŁKA
Małgorzata GÓRSKA
Iza KOCZARA