Rada Rodziców

Liczba odwiedzających: 1453
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 8
Pan Michał Margis – Przewodniczący RR
Pani Grzegorz Powierża – z-ca Przewodniczącego RR
Pani Dominika Miaz – Sekretarz RR
Pani Kamila Pająk – Skarbnik RR

NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW SP8 W LEGIONOWIE

68 8013 0006 2005 0014 8845 0002