Dla nauczycieli

Liczba odwiedzających: 5969
3.12.2020 r.
Zawiadomienie o zagrożeniu oceną niedostateczną >>>pobierz
Zobowiązanie do poprawy oceny >>>pobierz

6.11.2020r.
Wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej >>>pobierz

5.11.2020 r.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie w sprawie zmiany organizacji zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych od 9 do 29 listopada br. >>>otwórz

4.11.2020 r.
Wniosek o przyznanie świadczenia  socjalnego >>>plik do pobrania
Oświadczenie o dochodach >>>plik do pobrania

26.09.2020 r.
Plan lekcji nauczycieli ważny od 28 września 2020 r. otwórz >>>

24.09.2020 r
Sprawozdanie wychowawcy klasy 2020/2021 (na zespoły) >>>do pobrania

7.09.2020r.
Druki dla wychowawców dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
Informacja dla rodziców o ustalonych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej  >>>do pobrania
Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej  >>>do pobrania
Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną  >>>do pobrania
Zaproszenie dla rodziców - zespół ds. orzeczeń  >>>do pobrania

7.09.2020r.

25.06.2020r.
Karta osiągnięć kandydata do stypendium za wyniki w nauce >>> do pobrania
29.05.2020r. Rady klasyfikacyjne (czerwiec):
Sprawozdanie klas 4-8

Sprawozdanie klas 0-3


11.05.2020 Sprawozdanie wychowawcy II sem 2019/2020 - >>>plik do pobrania


28.04.2020 r. Dokumenty o przyznanie dofinansowania wypoczynku


24.04.2020 r. WAŻNY KOMUNIKAT PANI DYREKTOR DLA NAUCZYCIELI    >>>plik do pobrania


Instrukcja dla nauczyciela Office365

Przydatne linki dla nauczyciela:

Microsoft Teams - Zakładanie zespołów dla klasy https://www.youtube.com/watch?v=5GmCMiirDD8

Webinaria dotyczące wykorzystania usługi Office 365 http://office365.oeiizk.edu.pl/webinaria/

Strona z wieloma samouczkami https://ewangelista.it/teams/