Spacer po lesie

Data: 19.05.2020 r., godz. 07.10    53
Prezentacja prac uczniów klasy 1b
Uczniowie klasy 1b podczas nauczania zdolnego i realizacji edukacji plastycznej wykonali pracę pod tytułem "Spacer po lesie"