Komunikat

Data: 20.05.2020 r., godz. 11.00    489
Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wznowienia zajęć stacjonarnych w szkole z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem i zwalczaniem COVID-19
Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie
z dnia 20 maja 2020 r.  
w sprawie wznowienia zajęć stacjonarnych w szkole
z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem i zwalczaniem COVID-19Drodzy Rodzice. Kochani uczniowie
Informuję, że wszyscy nauczyciele nadal będą prowadzić kształcenie zdalne  z wykorzystaniem różnych metod i technik nauczania. Realizacja podstawy programowej nie jest zagrożona. 

1. Od 18 maja – będą się odbywały w szkole indywidualne zajęcia rewalidacyjne (plan spotkań został ustalony z rodzicami).
Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest dostarczenie oświadczenia korzystania z zajęć specjalistycznych w czasie pandemii - załącznik nr 2.
2. Od 25 maja zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III, którym nie może być zapewniona opieka w domu. 
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości udziału uczniów klas I-III w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, składają do wychowawcy klasy i dyrektora szkoły zgłoszenie udziału w zajęciach opiekuńczo - wychowawczych ucznia klas I-III w czasie epidemii COVID-19 w formie elektronicznej na adres wychowawcy oraz pocztę szkoły (sp8leg@wp.pl) lub papierowej – sekretariat szkoły czynny w godz. 8:00- 15:00 - załącznik nr 1.
Maksymalny możliwy pobyt dziecka w szkole – 07:00- 17:00. W przypadku zainteresowania Rodziców obiadami dopuszczam możliwość przygotowania posiłków dla grupy dzieci nie mniejszej niż 10 uczniów.
3. Od 25 maja br. uczniowie klasy VIII będą mogli uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w zajęciach organizowanych w małych grupach – do 12 uczniów (Wymagane jest złożenie oświadczenia korzystania z konsultacji, zgodnie z opracowanym wzorem- załącznik nr 2).
4. Od 1 czerwca uczniowie wszystkich klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Harmonogram konsultacji zostanie opracowany po uzyskaniu informacji o chęci skorzystania z tej formy pomocy.

Ważne!
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną  Rodzice uczniów, którzy będą uczestniczyć w zajęciach na terenie szkoły, wypełnią stosowne oświadczenie (druk dostępny  do pobrania poniżej lub w szkole)
Załącznik 1 -    Oświadczenie – deklaracja Rodzica ucznia klas I – III korzystającego z zajęć opiekuńczo-wychowawczych
Załącznik 2 -    Oświadczenie  Rodzica ucznia  korzystającego z konsultacji/zajęć rewalidacyjnych

Ponadto bardzo proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w szkole w czasie pandemii opracowanymi na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół bezpieczne warunki pracy i pobytu w placówce w czasie epidemii związanej z COVID-19.
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Agnieszka Jakubowska

Dyrektor Szkoły