„Moje prawa, moje obowiązki”- rozstrzygnięcie konkursu

Data: 22.12.2020 r., godz. 07.55    111
Dzieci ze świetlicy uczestniczyły w konkursie plastycznym „Moje prawa, moje obowiązki”, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Legionowie.
Celem konkursu było uzmysłowienie dzieciom, jakie są ich prawa, obowiązki i przywileje.
Dnia 8 grudnia 2020 roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla uczniów biorących udział w konkursie.
Julia Bartecka, uczennica klasy II d za zajęcie II miejsca w kategorii klas 1-3, otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe.
Serdecznie gratulujemy.

tekst: Iza Koczara