DLA ÓSMOKLASISTÓW >>>czytaj dalej

Data: 19.05.2020 r., godz. 20.00    Liczba odwiedzających: 147
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym:

• język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 - 120 minut/180 minut
• matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00 - 100 minut/150 minut
• język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 - 90 minut/135 minut

W terminie dodatkowym:
• język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
• matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
• język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W przypadku egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w czerwcu i lipcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 31 lipca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 31 lipca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym do 31 lipca 2020 r.