Informacje dla uczniów klas ósmych, dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Data: 17.06.2020 r., godz. 18.00    Liczba odwiedzających: 167
17.06.2020 r.

PAMIĘTAJCIE O :
1.
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
15 czerwca o godz. 8.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem:
2.
Wypełnianie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
Od 15 czerwca od godz. 8.00 do 10 lipca do godz. 15.00 kandydaci będą mogli zalogować się i wypełnić „Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2020/2021” tj.:
Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym nie jest m.st. Warszawa samodzielnie zakładają konta w systemie, korzystając
z zakładki „Zgłoś kandydaturę”, wprowadzają nr PESEL.
Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy złożyć w szkole pierwszego wyboru lub przesłać:
w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.
3.
Uwaga! W przypadku składania wniosków o przyjęcie do oddziałów: dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych, należy:
złożyć wniosek w dniach od 15 czerwca od godz. 8.00 do 22 czerwca do godz. 15.00
kandydaci, którzy na swojej liście preferencji wybierają m.in. wyżej wymienione oddziały, niezależnie od miejsca ich umieszczenia na swojej liście, składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru.


5.06.2020 r.
W dniu 9 czerwca 2020 r. godz. 14:00 firma Vulcan planuje przeprowadzenie pokazu systemu naboru elektronicznego. Wydarzenie zostanie przeprowadzone na żywo na serwisie YouTube i będzie dostępne nieodpłatnie dla każdego zainteresowanego.
Link bezpośredni do wydarzenia:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2cRjtr30HZc%3Ffbclid%3DIwAR2D18-XggVNksA-DWb1iThAdiOQ-AfaxZOWLqPgK7bAUQzxPhbiowkGSxg&h=AT2JC9QFvzzAlCvBzQbO-GOWirfMPhyqPdt7NdF3Grmw6uQ3mra4K4oXLOFcpbztRGrFeDtyyYKm84PugCDsKY0n3t_8hwW5UVDX-umBnrnUwZLWTX3ePfCKjoVP40sAG8ND


Wykaz szkół, które będą prowadziły rekrutację do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021 w Powiecie Legionowskim:

https://powiat-legionowski.pl/dla-mieszkancow/edukacja/plan-rekrutacji-do-publicznych-szkol-ponadgimnazjalnych-dla-mlodziezy-na-rok-szkolny-2019-2020