Komunikat do Rodziców

Data: 09.11.2020 r., godz. 20.10    Liczba odwiedzających: 143
Szanowni Państwo Rodzice,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie przypomina, że w czasie nauczania zdalnego uczniowie, którzy w szczególnie uzasadnionych przypadkach pracują zdalnie w szkole albo korzystają ze stacjonarnej pomocy specjalistów szkolnych lub zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w SP8 Procedur sanitarno-epidemiologicznych, a rodzice stosują się do podpisanego
we wrześniu oświadczenia określającego, w jakich sytuacjach uczeń nie może przybyć do szkoły.

Dyrektor Szkoły informuje, że nie posiada już sprzętu komputerowego, który mógłby być wypożyczony uczniom na czas edukacji zdalnej.