Kącik Logopedyczny

Liczba odwiedzających: 758
Ćwiczenia logopedyczne:

Rok szkolny 2019/2020

Ćwiczenie 1 - "Idziemy na lody" - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 2 - "Ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r i ją utrwalające" - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 3 - "Ćwiczenia wspomagające wywołanie głosek s,z, c,dz (1) " - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 4 - "Wywoływanie i utrwalanie głoski „sz”" - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 5 - "Ćwiczenia właściwe głosek syczących - s z c dz" - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 6 - "Wymyśl słowo" - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 7 - "Ćwiczenia i zabawy  wspomagające - głoski syczące" - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 8 - "Karta pracy głoska ś ć" - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 9 - Ćwiczenie utrwalające głoska (s )wyrazie - krzyżówka - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 10 - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 11 - Ćwiczenia utrwalające głoski szumiące - sz, ż, materiał słowny - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 12 - Wierszyki i rymowanki  - głoski sz , ż - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 13 - Logopedia w kuchni i w pokoju cz.1 - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 14 - Logopedia w kuchni i w pokoju cz.2 - >>>plik  do pobrania

Ćwiczenie 15 - Gry i zabawy utrwalające głoski szumiące - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 16 - Logopedia w kuchni i w pokoju cz.3 - >>>plik  do pobrania

Ćwiczenie 17 - Bajka logopedyczna - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 18 - Ćwiczenia wspomagające wywołanie głoski r - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 19 - Ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny do głoski r - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 20 - Głoski syczące - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 21 - Głoski syczące (z) - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 22 - Syczące zagadki cz.1 - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 23 - Syczące zagadki cz.2 - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 24 - Wakacyjne rady logopedyczne - >>>plik do pobrania


Rok szkolny 2020/2021

Ćwiczenie 1 - Wierszyki łamiące języki - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 2 - Ćwiczenia języka, głoska r - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 3 - Zagadki z głoską sz - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 4 - Ćwiczenia z głoską sz - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 5 - Zagadki z głoską z - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 6 - Utrwalanie głoski cz - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 7 - Głoski syczące - wierszyki cz.1 i cz.2 - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 8 - Ćwiczenia artykulacyjne przygotowujące do wymowy głoski [r] - >>>plik do pobrania

Ćwiczenie 9 - Ćwiczenia świąteczne - >>>plik do pobrania